Skip to content

Her ligger de dokumenter som er relevante for Hundvåg Idrettslag. Dokumentene er sortert i 3 kategorier:

  • Hundvåg ILs styrende dokumenter
  • Skjema (sortert alfabetisk)
  • Andre dokumenter (sortert alfabetisk)

Klubbhåndbok (PDF) / 10.02.2022 /
Klubbhåndbok for Hundvåg IL.
Godkjent av Årsmøtet 11.06.2020.
Mindre justeringer foretatt 10.02.2022.

Sportsplan Hundvåg IL Fotball (PDF) / 01.11.2022
Sportsplan for Hundvåg IL, avdeling Fotball. Godkjent av Fotballstyret 01.11.2022.

Beredskapsplaner (Egen side) / 02.06.2020
Klikk link for å finne underliggende dokumenter, inkl. medlemmer i beredskapsgruppen.

Hundvåg ILs lovnorm (PDF) / 11.06.2020
Ny lovnorn for idrettslag vedtatt på Årsmøtet 11.06.2020.

Økonomiplan Hundvåg IL (PDF) / 16.02.2023
Vår økonomiplan Hundvåg IL.

Forskuddsskjema (PDF) / 23.03.2022
Forskuddsskjema (Word) / 23.03.2022

Kjørebok MAL (Excel) / 29.06.2023
Kjørebok MAL (PDF) / 29.06.2023

Oppgjørsskjema (PDF) / 07.04.2021
Oppgjørsskjema, benyttes i kiosk.

Reiseregning MAL (Excel) / 13.02.2023
Reiseregning MAL (pdf) / 13.02.2023

Samtykkeskjema (for overgang til/fra annen klubb) (PDF) / 06.07.2020
Benyttes ved overgang fra en klubb til en annen for spillere.

Utleggsskjema Hundvåg IL (word) / 28.02.2020
Utleggsskjema Hundvåg IL (pdf) 28.02.2020
Fylles ut og sendes inn av den som skal ha refundert utlegg for Hundvåg IL.

Vipps oppgjørsskjema (word) 24.03.2023
Vipps oppgjørsskjema (pdf) 24.03.2023
Fylles ut av den som administrerer Vipps.

Andre dokumenter
Dokument MAL Hundvåg IL (Word) / 30.12.2019

Fair Play Kampvert (PDF) / 09.10.2020
Kampvertens oppgaver i forbindelse med hjemmekamper.

Politiattest – fremgangsmåte Hundvåg FK (PDF)
29.11.2017 Veiledning for hvordan skaffe seg politiattest.

Stillingsinstruks Dommeransvarlig (PDF) / 10.02.2022

Stillingsinstruks FIKS-ansvarlig (PDF) / 10.02.2022

Stillingsinstruks Kvalitetsklubbansvarlig (PDF) / 10.02.2022

Stillingsinstruks Politiattestansvarlig (PDF) / 17.02.2022

Stillingsinstruks Rekrutteringsansvarlig (PDF) / 14.02.2022

Stillingsinstruks Trenerveileder (PDF) / 10.02.2022

Rekrutteringsplan Hundvåg IL Fotball (PDF) / 25.02.2021

Retningslinjer for planlegging av treningskamper og Kvia-serie (PDF)

Åpen Hall-prosedyre / 13.11.2023 – Godkjent av fotballstyret 01.11.2023