Skip to content

Plussfondet er et inkluderingfond hvor medlemmer/foresatte til medlemmer kan søke økonomisk støtte for kostnader som medfølger idrettslig aktivitet i Hundvåg IL. Eksempel på hva det kan søkes støtte til:

 • Medlemskontingent
 • Treningsavgift
 • Utstyr (fotballsko, bekledning, tennisracket etc)
 • Reise/deltakelse på turnering
 • Deltakelse på fotballskole, FFO eller andre aktiviteter i Hundvåg IL

Søknad sendes på mail til dl@hundvagfotball.no. Søknaden må inneholde info om hva det søkes støtte til, samt hvilket beløp det søkes om. Man kan søke om hele eller deler av kostnaden. Søknader behandles konfidensielt.

Hensikten med Plussfondet er å hjelpe medlemmer/familier med betalingsutfordringer til å dekke kostnader som kommer av deltakelse i Hundvåg ILs aktiviteter.

Takk til de som har vært med å finansiere Plussfondet;

 • Sparebankstiftelsen SR-Bank, FOR ALLE! – 50.000 kr mottatt juni 2023.
 • Idrettsrådet Stavanger, 35.500 kr i 2023.
 • Hundvåg bydelsutvalg høst 2023, 15.000 kr.
 • Idrettsrådet Stavanger, april 2024, 26.400 kr.
 • Sparebankstiftelsen SR-Bank, FOR ALLE! – 50.000 kr mottatt mai 2024.
 • Hundvåg bydelsutvalg, våren 2024, 20.000 kr.