Skip to content

Klikk her for å komme til Åpen Hall sin facebook-side med siste nytt og oppdateringer.

Åpen Hall (ÅH) – Hundvåghallen for barn og ungdom fra 5. klasse til 18 år

«Åpen hall» er et tiltak for ungdom i nærmiljøet der HIL & HHK har inngått avtale med Idrettsrådet Stavanger om gjennomføring av dugnad i form av vaktordning.

Aldersgrensene for deltakelse på «Åpen hall» er som følger:

  • 5 – 7. klasse fra kl. 19:00 til 20:45
  • 8. klasse til 18 år fra kl. 21:00 til 23:00.

Aldersgrensene er bestemt av Idrettsrådet Stavanger og NIS. Hundvåg Fotball og Håndball er pålagt å forholde seg til reglementet angående aldersgrenser.

Datoer for Åpen Hall skoleåret 2023/24

Det skal være åpen hall de datoer som er markert med rød ring:

 

I Hundvåg Fotball er det det årskullet som går fra breddeavdelingen til ungdomsavdelingen (12 år høst/13 år vår) det gitte skoleår som har det primære ansvar for Åpen hall-dugnad.

  • Hundvåg fotball stiller med fire vakter til hver Åpen hall. Vaktene møter i Hundvåghallen kl. 18.45 og skal være til kl. 23.00.
  • Høsthalvåret skal 1 av de 4 vaktene fra Hundvåg Fotball ha rollen som vaktleder. Vaktlederen skal være fra eget årskull (12 år høst/13 år vår).

 

Lenke til Åpen Hall-prosedyre.