Skip to content

Krav om politiattest i Hundvåg Idrettslag

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Er du ny i klubben, eller har du ikke søkt om politiattest enda, så må du søke om politiattest. Når du mottar politiattesten i posten/digipost må du fremvise den for Daglig leder. Prosessen er ikke ferdig før attesten er fremvist og kontrollert.

Er du usikker på om du har fremvist godkjent politiattest, eller om den er gått ut, tar du kontakt med Daglig leder og sjekker.

Her kan du lese informasjon fra Norges Idrettsforbund om krav til politiattest.

Hvordan søke om politiattest for ditt verv i Hundvåg IL:

 1. Fyll ut skjema «Bekreftelse på formål» – legg inn ditt navn og personnummer.
 2. Send inn elektronisk søknad om politiattest. Det gjør du på www.politiet.no/tjenester/politiattest
  1. Logg inn med elektronisk ID.
  2. Velg «Gå til søknadsskjema».
  3. Fyll inn din kontaktinformasjon
  4. Velg kategori: Frivillige organisasjoner
  5. Velg formål: Frivillige organisasjoner
  6. Last opp pdf-filen av Bekreftelse på formål
  7. Klikk «Send søknad».
 3. Når søknaden er behandlet (tar gjerne et par uker) vil den ferdige attesten bli sendt til søker.
 4. Når du mottar attesten skal den fremvises for Daglig leder for kontroll. Det gjøres ved å møte på kontoret etter avtale (dl@hundvagfotball.no), alternativt sendes attesten på mail (det anbefales å sladde de siste fem sifrene av personnummeret ved oversendelse på mail).