Skip to content

Aktive medlemmer i Hundvåg IL Fotball er dekket av fotballens grunnforsikring.
Alle medlemmer 0-13 år er dekket av NIFs Barneidrettsforsikring.

Det er mulig for det enkelte medlemmet å bestille utvidet individuell forsikring.
Man vil da i mange tilfeller få bedre vilkår og raskere behandling.

Mer informasjon om forsikring i fotballen finner du her: https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/artikler/fotballforsikring/

Mange type skader kan forebygges. Her kan du finne informasjon om hvordan forebygge skader i fotball: https://skadefri.no/idretter/fotball/