Skip to content

Her følger informasjon om medlemskontingent og treningsavgift i Hundvåg IL i 2024.

I henhold til Hundvåg ILs lovnorm må alle medlemmer i Hundvåg IL betale medlemskontingent for å ha gyldig medlemskap i idrettslaget. Alle medlemmer vil få tilsendt medlemskontingent, enten man er spiller/utøver, dommer, trener, lagleder, styremedlem og øvrige medlemmer. De eneste som har gratis medlemskap er Æresmedlemmer.

Medlemskontingenten vedtas hvert år på Årsmøtet for påfølgende år. Det vil si at satsen for Medlemskontingent i 2024 ble bestemt på Årsmøtet avholdt mars 2023. Medlemskontingenten ble satt til kr. 250,-

Aktive medlemmer (spiller/utøver) i en idrett skal i tillegg betale avgift til sin avdeling.

Alle som i kraft av å betale sin Medlemskontingent godkjenner Hundvåg ILs Medlemsvilkår (Terms of membership).

Økonomisk støtteordning

Ved behov for betalingsutsettelse eller oppdelt betaling, ta kontakt med Daglig leder på dl@hundvagfotball.no og be om en tilpasset ordning. Det finnes også mulighet for fritak eller redusert betaling, og dette kan søkes om gjennom Plussfondet! til Hundvåg IL.

Fotball

Satsene for treningsavgift i Fotballavdelingen fastsettes av Fotballstyret. Satsene vedtas for påfølgende år, dvs. at treningsavgift i 2024 blir vedtatt innen sesongstart 2024.

Utsending av medlemskontingent/treningsavgift for sesongen 2024 starter i februar 2024 – medlemskontingent vil sendes ut først, og treningsavgift sendes ut noen uker senere. Betaling skjer i Spond, og betalingen blir synlig for den som er satt opp som betalingskontakt for medlemmet (normalt sett en foresatt for medlem under 18 år, ellers medlem selv). Betalingskontakt får melding i Spond-appen eller på mail om at det ligger en betalingsforespørsel fra Hundvåg IL i Spond. Merk at det kommer én betalingsforespørsel for Medlemskontingent (250 kr) og én for Treningsavgift (sum avhengig av lagstilhørighet, se oversikt lenger ned på siden). Trenere, lagledere, styremedlemmer og andre medlemmer i frivillige verv skal ikke betale treningsavgift. Treningsavgift er kun for aktive utøvere/spillere.

Her er en oversikt over hvor mye hvert enkelt medlem skal betale, og hva den summen er satt sammen av:

Lag Årskull Totalt til betaling * Betaling 1
Medlemskontingent
Betaling 2
Treningsavgift Fotball
Old Boys Div. 950 kr 250 kr 700 kr
A-lag Div. 2200 kr 250 kr 1950 kr
B-lag Div. 950 kr 250 kr 700 kr
C-lag Div. 950 kr 250 kr 700 kr
Junior 2005 – 2006 2200 kr 250 kr 1950 kr
G/J17 2007 – 2008 2000 kr 250 kr 1750 kr
G/J15 2009 2000 kr 250 kr 1750 kr
G/J14 2010 2000 kr 250 kr 1750 kr
G/J13 2011 2000 kr 250 kr 1750 kr
G/J12 2012 1600 kr 250 kr 1350 kr
G/J11 2013 1600 kr 250 kr 1350 kr
G/J10 2014 1600 kr 250 kr 1350 kr
G/J9 2015 1600 kr 250 kr 1350 kr
G/J8 2016 1600 kr 250 kr 1350 kr
G/J7 2017 1200 kr 250 kr 950 kr
G/J6 2018 1200 kr 250 kr 950 kr
Knotteskole 2019 250 kr 250 kr

 

Søskenmoderasjon

I Hundvåg IL Fotball har vi søskenmoderasjon for familier der 3 eller flere søsken spiller fotball hos oss. For de det gjelder kan treningsavgiften for det søsken med lavest sats bli gjort gratis. Medlemskontingent må fortsatt betales. Dersom dere oppfyller kriteriet for søskenmoderasjon og ønsker det aktivert, kontakt Daglig leder på e-post dl@hundvagil.no.

Spillere som begynner eller slutter i løpet av sesongen

  • Spillere som begynner etter sommerferien (ikke aktiv i vårsesongen) innvilges halv treningsavgift. Medlemskontingent og gebyr faktureres i sin helhet.
  • Spillere som slutter i løpet av sesongen får ikke refundert medlemskontingent, treningsavgift eller gebyr.
    • Unntak fra denne regelen gjelder spillere i Junioralder som flytter fra Stavanger for å starte studier eller militæret etter sommerferien. I slike tilfeller kan dere be om å få refundert halve treningsavgiften når spilleren slutter.

HILSS – Skate og scooterklubb
Medlemmer i HILSS betaler medlemskontingent (250 kr) til Hundvåg IL + 50 kr for medlemskap i avdeling Skate og Scooter.

Tennis
Medlemmer i Hundvåg IL Tennis betaler medlemskontingent (250 kr) til Hundvåg IL.
Treningsavgift for medlemmer opp til 14 år er satt til 1200 kr.
Medlemmer 14 år + betaler 75-100 kr pr trening.

Legends
Medlemmer i Hundvåg Legends betaler medlemskontingent 250 kr + gruppeavgift til Legends 100 kr, totalt 350 kr.
Det betales også egenandel for treffene første onsdag i måneden og for årsfesten.

Bli medlem eller støttemedlem
Er du ikke allerede medlem i Hundvåg IL, men ønsker å bli det? Du kan melde deg inn som medlem ved å klikke her.
Dersom du ikke ønsker å være aktiv i en idrett i Hundvåg IL er det mulig å bli støttemedlem. Du kan lese om det ved å klikke her.
Spørsmål eller andre henvendelser rundt medlemskontingent/treningsavgift kan rettes til Daglig leder på e-post dl@hundvagil.no.