Skip to content

Her følger informasjon om medlemskontingent og treningsavgift i Hundvåg IL i 2023.

I henhold til Hundvåg ILs lovnorm må alle medlemmer i Hundvåg IL betale medlemskontingent for å ha gyldig medlemskap i idrettslaget. Alle medlemmer vil få tilsendt medlemskontingent, enten man er spiller/utøver, dommer, trener, lagleder, styremedlem og øvrige medlemmer. De eneste som har gratis medlemskap er Æresmedlemmer.

Aktive medlemmer (spiller/utøver) i en idrett skal i tillegg betale avgift til sin avdeling.

Alle som i kraft av å betale sin Medlemskontingent godkjenner Hundvåg ILs Medlemsvilkår (Terms of membership).

Økonomisk støtteordning

Ved behov for betalingsutsettelse eller oppdelt betaling, ta kontakt med Daglig leder på dl@hundvagfotball.no og be om en tilpasset ordning. Det finnes også mulighet for fritak eller redusert betaling, og dette kan søkes om gjennom Plussfondet! til Hundvåg IL.

Fotball

Satsene for medlemskontingent og treningsavgift i HIL Fotball fastsettes av Årsmøtet. Satsene vedtas for påfølgende år, dvs. at kontingentsats/treningsavgift i 2023 ble vedtatt på årsmøtet som ble avholdt i 2022.

Utsending av medlemskontingent/treningsavgift for sesongen 2023 starter i januar 2023. Betaling skjer i Spond, og betalingen blir synlig for den som er satt opp som betalingskontakt for medlemmet (normalt sett en foresatt for medlem under 18 år, ellers medlem selv). Betalingskontakt får melding i Spond-appen eller på mail om at det ligger en betalingsforespørsel fra Hundvåg IL i Spond. Merk at det kommer én betalingsforespørsel for Medlemskontingent (150 kr) og én for Treningsavgift (sum avhengig av lagstilhørighet, se oversikt lenger ned på siden). Trenere, lagledere, styremedlemmer og andre medlemmer i frivillige verv skal ikke betale treningsavgift. Treningsavgift er kun for aktive utøvere/spillere.

Summen som er oppgitt i treningsavgift er treningsavgift, bompengegebyr og fakturagebyr.

  • Treningsavgift skal betales av aktive spillere. Treningsavgiften varierer i sum ut ifra hvilket lag man spiller på.
  • Bompengegebyr på kr 50,- ble innført i 2019. Meningen med dette gebyret at at trenere/lagledere som kjører til de fleste bortekampene for laget skal få mulighet til å kreve bompengeutgifter refundert av Hundvåg IL.
  • Fakturagebyr på kr 50,- er lagt inn fordi det er en kostnad forbundet med at Hundvåg IL må fakturere medlemskontingent/treningsavgift gjennom et godkjent medlemssystem. Spond er HILs leverandør av medlemssystem.

Her er en oversikt over hvor mye hvert enkelt medlem skal betale, og hva den summen er satt sammen av:

Lag Årskull Totalt til betaling Betaling 1
Medlemskontingent
Betaling 2
Treningsavgift + gebyr
Old Boys Div. 850 kr 150 kr 700 kr
A-lag Div. 2100 kr 150 kr 1950 kr
B-lag Div. 2100 kr 150 kr 1950 kr
C-lag Div. 850 kr 150 kr 700 kr
Junior 2004 – 2005 2100 kr 150 kr 1950 kr
G/J17 2006 – 2007 1900 kr 150 kr 1750 kr
G/J15 2008 1900 kr 150 kr 1750 kr
G/J14 2009 1900 kr 150 kr 1750 kr
G/J13 2010 1900 kr 150 kr 1750 kr
G/J12 2011 1500 kr 150 kr 1350 kr
G/J11 2012 1500 kr 150 kr 1350 kr
G/J10 2013 1500 kr 150 kr 1350 kr
G/J9 2014 1500 kr 150 kr 1350 kr
G/J8 2015 1500 kr 150 kr 1350 kr
G/J7 2016 1100 kr 150 kr 950 kr
G/J6 2017 1100 kr 150 kr 950 kr
Knotteskole 2018 150 kr 150 kr

Søskenmoderasjon

I Hundvåg IL Fotball har vi søskenmoderasjon for familier der 3 eller flere søsken spiller fotball hos oss. For de det gjelder kan treningsavgiften for det søsken med lavest sats bli gjort gratis. Medlemskontingent må fortsatt betales. Dersom dere oppfyller kriteriet for søskenmoderasjon og ønsker det aktivert, kontakt Daglig leder på e-post dl@hundvagfotball.no.

Spillere som begynner eller slutter i løpet av sesongen

  • Spillere som begynner etter sommerferien (ikke aktiv i vårsesongen) innvilges halv treningsavgift. Medlemskontingent og gebyr faktureres i sin helhet.
  • Spillere som slutter i løpet av sesongen får ikke refundert medlemskontingent, treningsavgift eller gebyr.
    • Unntak fra denne regelen gjelder spillere i Junioralder som flytter fra Stavanger for å starte studier eller militæret etter sommerferien. I slike tilfeller kan dere be om å få refundert halve treningsavgiften når spilleren slutter.

HILSS – Skate og scooterklubb
Medlemmer i HILSS betaler medlemskontingent (150 kr) til Hundvåg IL + 50 kr for medlemskap i avdeling Skate og Scooter.

Tennis
Medlemmer i Hundvåg IL Tennis betaler medlemskontingent (150 kr) til Hundvåg IL.
Treningsavgift for medlemmer opp til 12 år er satt til 1200 kr.
Medlemmer 13 år og eldre betaler 50 kr i egenandel pr trening.

Legends
Medlemmer i Hundvåg Legends betaler medlemskontingent 150 kr + gruppeavgift til Legends 100 kr, totalt 250 kr.
Det betales også egenandel for treffene første onsdag i måneden og for årsfesten.

Bli medlem eller støttemedlem
Er du ikke allerede medlem i Hundvåg IL, men ønsker å bli det? Du kan melde deg inn som medlem ved å klikke her.
Dersom du ikke ønsker å være aktiv i en idrett i Hundvåg IL er det mulig å bli støttemedlem. Du kan lese om det ved å klikke her.
Spørsmål eller andre henvendelser rundt medlemskontingent/treningsavgift kan rettes til Daglig leder på e-post dl@hundvagfotball.no.