Skip to content

Hundvåg Idrettslag planlegger pr 2023 for en snarlig renovering av garderobene i klubbhuset.

Det er utarbeidet tegninger for å modernisere dagens underetasje med helt nye fotballgarderober, dommergarderober og toaletter. I tillegg er det planlagt å rive og bygge opp igjen terrassen, slik at det blir tørt under, og nye lagerrom/forrom og møterom under terrassen.

Vi mottok i vår 2,25 millioner fra Stavanger kommune til prosjektet. Vi har i tillegg fått tilsagn på 500.000 kr fra Sparebankstiftelsen SR-Bank for å rive og bygge opp igjen terrassen med boder under. Vi har også fått tilsagn om 150.000 kr fra Rogaland fylkeskommune til energitiltak, for å etablere vannbåren varme i underetasjen. Vi har også fått et gavekort på 20.000 kr hos Obs Bygg som vi kommer til å bruke ifm. dette prosjektet.

Pr 7. desember 2023 venter vi fortsatt på priser for de tekniske fagene i prosjektet. Disse er forsinket, og har dessverre gjort at vi er litt bakpå tidsmessig i prosjektet. Vi har god dialog med Stavanger kommune om status på fremdriften, og de, som utenom klubbhuset ellers eier og drifter Hundvåg Idrettspark, er veldig positiv til våre planer for garderobefasilitetene.

Selv om prisene for tekniske fag ikke er klare, ser vi allerede nå at prosjektet blir vesentlig dyrere enn først beregnet, og trolig vil prisen bli på minimum 4 millioner + moms. Vi vil ha behov for å øke finansieringen, og prøver å øke denne på flere forskjellige måter. Vi har vært i dialog med Idrettsseksjonen i Stavanger kommune for å få økt det ekstraordinære anleggstilskuddet fra de mottatte 2,25 millioner til maksgrensen for dette tilskuddet på 2,5 millioner.  Det er levert inn en søknad, som skal behandles i UKIS 13. desember. Vi vil rive mest mulig av eksisterende garderober på dugnad. Dette vil spare oss for opp mot 150.000 kr i rivningskostnader fra byggfirma. Det er også søkt flere stiftelser om midler for å hjelpe med finansieringen.

Energitiltaket ved å legge vannbåren varme som varmekilde vurderes å gå vekk i fra, og heller velge en rimeligere løsning med elektrisk oppvarming. Da vil evt. tilskuddet fra Rogaland fylkeskommune på 150.000 kr bortfalle.

Når vi har endelige priser klare vil vi også gå i dialog med banken for evt. belåning for å få fullført prosjektet snarest. Belåning skal forankres og vedtas i både Fotballstyret og HIL-styret før det evt. gjennomføres.