Skip to content

I Hundvåg Idrettslag er øverste organ Årsmøtet. Idrettslagets øverste organ mellom årsmøter er Hovedstyret, som er klubbens formelle Styre. Fotballavdelingen sin ledergruppe kalles Fotballstyret, og understøttes av Sportslig utvalg.

Hovedstyret i Hundvåg IL

Rolle Navn Mobil E-post
Leder Frode Larsen 93017477 frode@premiere-produkter.no
Medlem Frode Berge 41476639 froddien@icloud.com
Medlem Tove Ramstad 91304750 admin@hundvagfotball.no
Medlem Laila Frette 92457598 tennis@hundvagfotball.no
Medlem Christian Østrem 40327312 leder.fotball@hundvagfotball.no

Fotballstyret i Hundvåg IL

Rolle Navn Mobil E-post
Fotballeder Christian Østrem 40327312 leder.fotball@hundvagfotball.no
Nestleder Eirik Malde 93299160 nestleder.fotball@hundvagfotball.no
Seniorrepresentant Odd Helge Johannessen 47231422 ohjohannessen@gmail.com
Bredderepresentant Anette Hafsøe 41276048 breddeleder2@hundvagfotball.no
Trenerkontakt Jan Petter Gottschalksen 93012442 janpgott@gmail.com
Fair Play-ansvarlig Rita Rønneberg 95928957 fairplay@hundvagfotball.no
Jenteansvarlig Siv Haukø 95241475 jenteansvarlig@hundvagfotball.no
Dommeransvarlig Marie Enersgård 93246615 dommeransvarlig@hundvagfotball.no
Sportslig leder Kristian Høvring 47636045 sportsligleder@hundvagfotball.no
Representant for Ungdomsstyret Jesper Immerstein
Representant for Ungdomsstyret Malin Haukø Hanken

Gruppestyre Legends

Navn
Audun Johannessen
Atle Sundalskleiv
Arne Athammer
Vara Kjell Strømsnes
Vara Jan Magne Hellevik

Gruppestyre HILSS (HIL Skate og scooterklubb)

Rolle Navn Mobil E-post
Leder Tove Ramstad 91304750 admin@hundvagfotball.no
Nestleder/Økonomiansvarlig Anne Årsvold 95866402 annearsvold@gmail.com
Styremedlem Paula Hewitt 95728178 psvela@yahoo.com
Styremedlem Øystein Eldholm 92842401 oystein.eldholm@gmail.com
Styremedlem Daniel Escobar 94795320 daniel.ricardo.escobar@gmail.com

Gruppestyre Tennis

Rolle Navn Mobil E-post
Leder Laila Frette 92457598 tennis@hundvagfotball.no
Styremedlem Krasimir Yordanov 96867743
Styremedlem Gunnar F. Berge 91310522 gunnar-berge@hotmail.com

Valgkomité Hundvåg IL 2022

Rolle Navn Mobil E-post
Leder Audun Johannessen 47027481 ajohannessen52@outlook.com
Medlem Jan Petter Gottschalksen 93012442 janpgott@gmail.com
Vara Stian Simonsen 98647532 stian.simonsen@lyse.net

Kontrollutvalg Hundvåg IL 2022

Rolle Navn
Leder Olav Madsen
Medlem Erik Fosmark