Skip to content

Vi har hjertestarter. Den henger den på veggen i kontorlokalet til materialforvalter, mellom dørene til møterom og lager. Hjertestarteren er selvforklarende.