Skip to content

Beredskapsplaner – Hundvåg Fotballklubb: Rev. 0, 16.10.2016

Beredskapsgruppen 2022

  1. Styreleder Hundvåg IL – Frode Larsen – 93017477 – frode@premiere-produkter.no
  2. Nestleder Hundvåg IL –
  3. Daglig leder Hundvåg IL – Jaran Moberg – 47973220 – dl@hundvagfotball.no
  4. Gruppeleder berørt(e) idrett(er)
  5. Avdelingsleder berørt(e) idrett(er)

1. Seksuelle Overgrep Og Seksuell Trakassering Mot Barn (PDF)

Målet med denne beredskapsplanen er å forebygge og avdekke seksuelle overgrep og mot barn som er tilknyttet Hundvåg Fotballklubb

2. Beredskapsplan Mot Mobbing (PDF)

Målet med denne beredskapsplanen er å forebygge og avdekke mobbing og trakassering av barn og unge i Hundvåg Fotballklubb

3. Beredskapsplan For Personskader og:eller Ulykker (PDF)

Beskriver ansvarsforhold og tiltak ved krisesituasjon som oppstår ved arrangement, reise eller annet i tilknytning til Hundvåg Fotballklubb sin virksomhet, slik at klubben settes i best mulig stand til å handle raskt og på riktig måte.

4. Beredskapsplan – Bekymring Barn og Unge (PDF)

Målet med denne beredskapsplanen er å forebygge og avdekke barn og unge i Hundvåg Fotballklubb som opplever en vanskelig hverdag.

5. Beredskapsgruppen Hundvåg Idrettslag (PDF)

Hundvåg Idrettslag sin beredskapsgruppe, beskriver ansvarsforhold og tiltak ved krisesituasjon slik at klubben settes i best mulig stand til å handle raskt og på riktig måte.