Skip to content

Hundvåg IL leier ut sitt klubbhus til privatpersoner, organisasjoner eller firma. Klubbhuset er lokalisert i Hundvåg Idrettspark, parkering ved Hundvåghallen.

I forbindelse med utleie er det satt et tak på 50 personer, da det er dette antall det er dekketøy og bestikk til.

Kjøkkenet er utstyrt med oppvaskmaskin (steamer). Det er kjøleskap, komfyr og kaffetrakter. Det er ikke fryseboks.

Aldersgrense for leie av huset er satt til 25 år.

I helgene leier vi kun ut fra fredag ettermiddag. Leietaker må leie fra fredag selv som lokalet skal brukes lørdag eller søndag.

Priser:
Fredag kl. 1700 – lørdag kl. 1400: kr. 3500,-
Fredag kl. 1700 – søndag kl. 1400: kr. 4000,-
Fredag kl. 1700 – søndag kl. 2300: kr. 4500,-

Depositum på kr 1.000,- betales i tillegg, og refunderes dersom lokalet/inventar returneres i tilfredsstillende stand.

Rabatt trenere/lagledere/styremedlemmer*: 1000 kr.
Rabatt medlem/støttemedlem*: 500 kr.
*Forutsetter aktiv rolle/gyldig medlemskap både når klubbhuset reserveres, og når det skal brukes.

Avtale om leie er først inngått når kontrakt er signert av begge parter, og depositum er betalt til Hundvåg IL.

Vilkår ved avlysning fra leietaker:
Avlysning: Depositumet tilfaller Hundvåg IL i alle tilfeller.
Avlysning senere enn 6 uker før leieperioden starter: 50% av leiesummen må betales.
Avlysning senere enn 3 uker før leieperioden starter: 80% av leiesummen må betales.
Ved avlysning vil Hundvåg IL beholde depositumet, samt kreve inn sum som angitt over dersom avlysning skjer senere enn 6 uker før leieperioden starter, fratrukket depositum.
Eksempel: klubbhuset er booket fra fredag-søndag kl 2300 (leiesum 4500 kr). Dersom leietaker avlyser 3-6 uker før vil leietaker måtte betale 2250 kr inkl. depositumet. Dersom leietaker avlyser senere enn 3 uker før vil leietaker måtte betale 3600 kr inkl. depositum.
Avlysning skal skje skriftlig pr e-post til post@hundvagil.no, og det er tidspunkt for når e-post er mottatt som vil gjelde iht. tidsfristene over.

Omvisning, henting av nøkkel og andre formaliteter i forbindelse med utleien må avtales i god tid, og skal gjennomføres på dagtid ukedag, med mindre annet avtales.

Depositum på kr. 1.000,- skal innbetales til Vipps #790482 eller Hundvåg ILs konto (kontonr 3230.07.20365) før leieavtale er endelig.

Depositum tilbakebetales etter at klubbhuset er kontrollert etter avholdt arrangement. Det gjøres fratrekk for knuste glass og dekketøy samt eventuelle andre ødeleggelser. Se utleiekontrakt for mer info.

Prisene inkluderer utvask etter arrangementet.

NB: Det er leietaker som er ansvarlig for at arrangementet er i henhold til gjeldende lover og regler.

Nærmere info om leieforhold kan du lese i Utleiekontrakt 2024-3.

Det er også mulig å leie klubbhuset til barnebursdag eller lignende arrangementer på ettermiddag/kveld i hverdager. Egne vilkår for slikt leieforhold finner man i Utleiekontrakt hverdag. For slike tilfeller leies klubbhuset som utgangspunkt kl. 1630-2000, og ellers etter nærmere avtale. Det er mulig å leie klubbhuset til lignende korte arrangementer til samme vilkår i helg, men kan kun bookes 2 uker frem i tid og dersom klubbhuset da er ledig.

Her finner du vår kalender