Skip to content

Dugnad utgjør en stor del av klubbens inntekter og går til drift av lagene våre. Dugnad bidrar til å holde et lavt nivå på kontingent og treningsavgift slik at flere har råd til å være medlem hos oss. Ha i bakhodet at dugnad gir fellesskap, og det er viktig at dette arbeidet oppleves som frivillig, sosialt og gøy.

Noen enkle kjøreregler for dugnad er hentet fra Norges Idrettsforbund: https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/idretts…

I HIL Fotball har vi følgende faste dugnader:

Åpen hall følger skoleåret, og det er høstens 12 åringer som koordinerer og fordeler dugnadstimene på lagene. Vi samarbeider med Hundvåg Håndballklubb, og fordeler vaktansvaret mellom oss.
Salgsdugnad Som hovedregel deler vi klubben i to, hvor bredde og ungdom/senior har dugnad henholdsvis på høsten/våren. Det vil være ulike produkter knyttet til disse dugnadene.
Kioskdugnad hvert lag vil få utlevert sine uker, hvor de har ansvar for personell til kiosken. Liste blir sendt ut av kioskansvarlig før sesongen vår og høst. Kiosken skal tilstrebe å ha åpent når det er kamper på anlegget. Også når det kun er en kamp.

Hvert lag kan beslutte å holde lagsdugnader, hvor inntekten går til aktiviteter for laget, f.eks turneringer og utstyr. Se økonomiplan.