Skip to content

Hundvåggutt tatt ut til Equinor Talentleir

Vi gratulerer Jonathan Røksund Debes med uttak til Equinor Talentleir den 29.06-03.07 2024! Equinor Talentleir er en del av landslagsskolen til Norges Fotballforbund.

Jonathan var Hundvågspiller inntil nylig, men valgte å gå til Viking etter å ha fått tilbud der i desember.

Jonathan har vært en del av 2008-laget i Hundvåg i en årrekke, og har jobbet knallhardt for å oppnå dette! Dette viser at hardt arbeid, og flere treningstimer over flere år viser til gode resultater, og vi håper dette gir inspirasjon til flere ambisiøse gutter og jenter på øynå.

Hundvåg Fotball er kjempestolte, og ønsker Jonathan lykke til på sin første talentleir!

Hele uttaket kan du se her.

Foto: Jonas Buer

Lykke til, Vania!

 

Vania Butt har spilt for Hundvågs 2009-jenter siden barnefotballen og prøver nå lykken i Viking som i år spiller i J17 serien. Vania Butt har vart en stor del av den enorme fremgangen som J2009 har vært gjennom de siste årene. Hundvåg-jentene som siste 2 årene har vunnet 2 stk KM-titler , 2 stk førsteplasser i Kvia-vinterserien, kvartfinale i Jente talent Cup, 2 stk andreplasser i Adidas Cup, vinner i Kretsmesternes mester, 1- delsfinale i Norway Cup og førsteplass i Troll cup, blant annet!

Vania startet som back og ble senere omskolert til sentral midtbane med enorm fysikk, innsats og løpskapasitet. Motstanderne har ikke hatt særlig lyst å spille mot Vania på den sentrale midtbanen! Det er et stort kompliment!

Vania er en jente man alltid har kunnet stole på og har alltid gitt 110% på både treninger og kamper uansett vær. Vania har og deltatt på søndagstreninger for mer utvikling utover de 4 vanlige treningsøktene i uken med en gruppe dedikerte jenter der hovedtrener Mattias har ordnet med eget opplegg. Hun har og hatt egentrening før og etter vanlige treninger. 

Veldig trist å miste en flink fotballspiller, men Vania ønsket å prøve lykken i Viking. Vi ønsker henne masse lykke til og skulle det være så at hun ønsker å komme tilbake så er hun selvfølgelig velkommen hjem til oss i Hundvåg igjen! 

Trafikalt grunnkurs

Stavanger Sjåførskole inviterer til trafikalt grunnkurs på klubbhuset 8., 9. og 10. april. Kurset koster 990 kr for våre medlemmer og støttespillere, og dere kan melde dere på ved å klikke her (velg Trafikalt grunnkurs, og bla ned til Hundvåg IL Trafikalt Grunnkurs). NB: Selv om det står 1600 kr på kurssiden, vil dere kun betale 990 kr. Kurset gjennomføres som følger:

 • Mandag 8. april kl. 1600-1830
 • Tirsdag 9. april kl. 1600-1830
 • Onsdag 10. april kl. 1600-1830

Stavanger Sjåførskole innvilger videre 10% rabatt på det som er obligatorisk for de som går videre hos de for å ta lappen på bil.

Stavanger Sjåførskole er en av Stavangers eldste trafikkskoler, og holder til på Våland, med lokaler i Madlaveien 6. Stavanger Sjåførskole har opplæring på klassene B, B-automat, Drosje, B96/BE, A, A1,A2 og Utvidelseskurs.

 

Fotballstyret søker kandidater

Fotballavdelingen søker ny Leder og Nestleder i Fotballstyret.

Hundvåg IL søker ny Leder og Nestleder til Fotballstyret.

Kjenner du at du selv kan bidra en i slik rolle, eller vet du om noen gode kandidater? Ta gjerne kontakt med Usman Butt på leder.fotball@hundvagfotball.no/ 48092588 eller Jaran Moberg på dl@hundvagil.no/ 47973220.

Innkalling Årsmøte

For å kunne gjennomføre et ryddig og effektivt Årsmøte er det ønskelig at saker som angår de enkelte avdelingene i Hundvåg IL meldes inn til de enkelte avdelingsstyrene;

 • Saker som gjelder Fotball: Sendes til leder.fotball@hundvagfotball.no og/eller dl@hundvagil.no senest 3. mars. Fotballstyret vurderer saken i sitt styremøte 5. mars.
 • Saker som gjelder Tennis: Sendes til tennis@hundvagil.no senest 3. mars.
 • Saker som gjelder Skating/Scooting: Sendes til admin@hundvagil.no senest 3. mars.

Saker som sendes inn til avdelingsstyre først, behandles av avdelingsstyret før forslagsfristen til Årsmøtet, som er 7. mars. På den måten kan forslagsstiller få en tilbakemelding på sitt forslag før den endelige forslagsfristen til Årsmøtet, og gjøre seg opp en vurdering om saken skal videre til Årsmøtet eller ikke.

 

Innkalling Årsmøte

Hundvåg IL kaller med dette inn til Årsmøte torsdag 21. mars kl. 19:00, på klubbhuset.

Medlemmer som ønsker å melde inn sak til Årsmøtet kan gjøre det ved å melde inn saken til post@hundvagil.no senest torsdag 7. mars. Forslag som ønskes behandlet på Årsmøtet skal ha:

 • Overskrift
 • Forklarende tekst
 • Forslag til vedtak
 • Dato og signatur

Vi gjør oppmerksom på at innkomne forslag vil bli publisert som en del av saksdokumentene i forkant av Årsmøtet.

Alle som har vært medlem av idrettslaget i minst én måned, fyller minst 15 år det kalenderåret årsmøtet avholdes, og har oppfylt sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget, har stemmerett. Alle medlemmer har forslagsrett og møterett.

Saksliste;

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsmelding
  1. Årsmeldingen 2023 21.03.2024 (2)
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].
  1. Signert Årsregnskap 2023
   1. Resultatregnskap 2023 totalt
   2. Resultatregnskap 2023 presentert pr avdeling
   3. Resultatregnskap – 2023 sammenlignet med 2022 pr konto
   4. Balanse – per søndag 31. desember 2023 sammenlignet med forrige år
  2. Styrets Økonomiske beretning – se Årsmeldingen.
  3. Kontrollutvalgets beretning for 2023 sign.
  4. Revisors beretning – Revisjonsberetning 2023 Hundvåg IL sign
 10. Behandle forslag og saker.
  1. Forslag fra HILSS: Mandat nye brettidretter Årsmøtet 2023
 11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 12. Vedta idrettslagets budsjett – Budsjett 2024 (2)
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 14. Foreta følgende valg:
 1. Styre med leder, nestleder, [antall, (minst ett)] styremedlem(mer) og [antall, (minst ett)] varamedlem(mer).
 2. Kontrollutvalg med [antall, (minst to)] medlemmer og [antall, (minst ett)] varamedlem(mer).
 3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
 4. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
 5. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Saksdokumenter publiseres her på hjemmesiden senest 1 uke før Årsmøtet.

Følgende saksdokumenter mangler pr 14.03.2024: Budsjett, Kontrollutvalgets beretning og revisors beretning. Dette publiseres snarest mulig de kommende dagene.

Intensjonsavtale om overganger

Hundvåg IL Fotball har nå inngått en intensjonsavtale med resten av Stavanger-klubbene for å unngå unødvendige spilleroverganger mellom bydelsklubber for barn/unge under 16 år, og for å gjennomføre nødvendige overganger på en ryddig måte.

Stavanger Aftenblad sin artikkel om saken, publisert 18.02.2024 (krever abonnement).

Intensjonen er at barn og ungdom skal spille lengst mulig i sin moderklubb i lokalmiljøet uten å bli fristet til overgang til andre bydelsklubber, og at evt. overganger skal skje på en ryddig måte med god dialog mellom partene. Avtalen har fått veldig god mottakelse i hele Sør-Rogaland, og Sandnes-klubbene har allerede inngått en tilnærmet lik avtale. Resten av klubbene i Sør-Rogaland (Sola, Jæren mfl.) vil trolig også snart signere en slik avtale. Det jobbes nå med å utarbeide en felles informasjonspakke, og prosedyre ved aktuelle saker, slik at klubbene forholder seg til avtalen på en mest mulig lik måte. HIL vil komme ut med nærmere informasjon når informasjonspakke og prosedyre foreligger.

Under kan du lese hele avtalen.

 

Intensjonsavtale om overganger i Stavanger/Randaberg

Formål

Med bakgrunn i «flest mulig, lengst mulig, best mulig» er det også ønskelig at spillere står lengst mulig i egen klubb. Derimot vil det være tilfeller hvor enkelte spillere ikke lenger opplever utvikling og at man derfor vurderer overgang til andre klubber. I mange tilfeller blir resultatet bra, men ofte ser vi også at spillere ukritisk bytter til klubb i den tro at den andre klubben har et vesentlig bedre tilbud, men hvor realiteten er at begge klubbene spiller på samme nivå og hvor tilbudet er relativt likt. Utfallet av dette kan være at flere spillere blir fristet til å bytte klubb for å følge venner og kjente hvor da moderklubben står igjen med for få spillere til å kunne ha et godt nok tilbud, mens mottakerklubben kan stå igjen med en litt for stor gruppe hvor ingen får bedre tilbud enn det de hadde, eller kanskje til og med et forverret tilbud som følge av at gruppen er for stor.

Hensikten med denne samarbeidsavtalen er å forhindre at spillere i ungdomsfotballen bytter klubb uten at det foreligger en god faglig begrunnelse, og at begge klubbene er enig i at et klubbytte er til det beste for den aktuelle spilleren. Vi har identifisert at den første spilleren i et kull som bytter klubb ofte vil være en utløsende faktor for at flere spillere settes på samme tanke. Vi ønsker derfor å investere ekstra ressurser i hvert ungdomskull første gang et eventuelt klubbytte kan bli aktuelt for å sikre at vurderingen er riktig.

Hvem er omfattet av avtalen

Alle bydelsklubbene i Stavanger/Randaberg:

 • Buøy IL
 • Brodd Fotball
 • Finnøy IL
 • Forus og Gausel IL
 • Hinna Fotball
 • Hundvåg FK
 • Jarl SK
 • Kvitsøy IL
 • Madla IL
 • Mastra IL
 • Pol IL
 • Randaberg Fotball
 • Rennesøy FK
 • Stavanger IF
 • Sunde IL
 • Tasta IL
 • Tjensvoll FK
 • Vaulen IL
 • Vardeneset BK
 • Vidar Fotballklubb
 • Viking FK

Avtalen gjelder for både jenter og gutter opp til og med 15 år.

 

Retningslinjer

 1. Alle overganger skal forankres hos valgt styreleder og ansatt daglig leder.
 2. Norges Fotballforbunds Overgangsreglement (ref. 1) skal ligge til grunn i alle spørsmål om overganger.
 3. Styreleder, daglig leder, alle trenere, lagledere og samtlige i klubben som er involvert i overgangssaker, skal gjøre seg kjent med §6 i Overgangsreglementet med spesiell vekt på siste setning:

  «Før det kan gjøres henvendelse til spiller i annen klubb med sikte på overgang/utlån, skal ny klubb på etterviselig måte sende skriftlig underretning til nåværende klubb. Nåværende klubb skal også informeres uten ugrunnet opphold dersom spilleren selv tar kontakt. Etter nåværende klubb er underrettet, skal det gå rimelig tid før spilleren kontaktes.»

 4. Som hovedregel skal det ikke forekomme forespørsler om overgang fra ny klubb til nåværende klubb, før etter spilleren har fullført sesongen som G/J15 i nåværende klubb.
  Det presiseres, i tråd med Overgangsregel §6, siste setning, at klubbene ikke skal gjøre nytte av noen form for formell eller uformell kontakt. Spillerne som ligger lengst fremme, ferdighetsmessig, har hospiteringsmulighetene til toppklubb og/eller sone.
 5. Dersom det foreligger særskilte grunner, kan overganger forekomme tidligere enn det som fremgår av hovedregelen. Hva som kvalifiserer til særskilt grunn avklares av klubbenes ledelse, ved styreleder og daglig leder, i fellesskap. I slike tilfeller skal det være nåværende klubb som avgjør om forutsetningene er til stede for at hovedregelen fravikes.
 6. Overganger midt i sesong skal ikke forekomme. Overgangsvinduet er åpent mellom 1. november og 1. februar. Altså utenfor kampsesong.
 7. Utlån av spillere til bruk i turneringer er klubbene i utgangspunktet positive til. Det forutsetter at låneklubb følger samme prinsipper som ved overganger, jf. pkt. 3 ovenfor, samt at nåværende klubb selv ikke skal gjøre nytte av spilleren. Det er ønskelig at klubbene prøver alt i sin makt å løse lån av spillere internt i egen klubb, før forespørsel til spillere i andre klubber foreligger.
 8. Klubbene informerer foreldre og spillere om overgangsavtalen som foreligger mellom klubbene på foreldremøter i forkant av sesong.

 

Avtalens varighet

Avtalen gjelder fra og med 17.02.2024 i 3 år. Skal revideres etter 1 år.

Evt. tvister

Eventuelle tvister skal løses via NFF Rogaland.

Referanser

Ref.1.  https://lovdata.no/dokument/NFFF/nfffor/2002-11-15-1

SR-Bank inn som hovedsponsor

Det er med stor glede vi kan fortelle at Sparebank1 SR-Bank kommer inn igjen som hovedsponsor i Hundvåg IL.

Den lokale banken på Hundvåg har i mange år hatt et tett og godt samarbeid med Hundvåg Idrettslag, og vi er galde for å fortelle at vi nå har fått på plass en ny 3års-avtale som sikrer Sparebank1 SR-Bank plass på draktene til alle fotballag i Hundvåg IL.

Ettersom Sparebank1 SR-Bank og Sparebank1 Sørøst-Norge slår seg sammen i løpet av 2024, så vil det komme en ny logo for banken. Derfor vil ikke banklogoen bli trykket på draktene våre før 2025-sesongen, men samarbeidsavtalen gjelder allerede fra 2024.

Vi ser frem til mange år med fortsatt godt samarbeid!

Banksjef Kristine Brimsø Rogdeberg fra Sparebank 1 SR-Bank Hundvåg og Daglig leder i HIL Jaran Moberg.

Infomøte anlegg

Vi inviterer til åpent infomøte om status på Hundvåg Idrettspark og renovering av garderober.

Møtet avholdes på klubbhuset mandag 26. februar kl. 19:00.

Agenda:

 • Status disposisjonsplan Hundvåg Idrettspark, og veien videre.
 • Status renovering garderober i klubbhuset

 

 

Hundvåg IL Fotball søker trener til FFO/akademi

Vi søker etter en engasjert og utviklingsorientert person med erfaring som fotballtrener som kan bidra med kompetanse, entusiasme og fotballglede på Hundvåg FFO (Telenor Xtra) og Hundvågakademiet. Sammen med Koordinator og FFO-leder i klubben vil den rette personen (gradvis) få stort ansvar for å planlegge, gjennomføre og evaluere treninger og opplegg rundt.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Idrettsfaglig og/eller pedagogisk utdanning
 • Erfaring som trener for barn
 • Ledererfaring
 • Grasrottrener-kurs eller annen relevant kompetanse
 • Plettfri vandel
 • Har førerkort og disponerer bil.

Personlige egenskaper som vektlegges:

 • Lidenskap for fotball, idrett og aktivitet
 • Evne til å motivere og skape engasjement
 • Evne til lede en gruppe
 • Positiv og tålmodig
 • Evne til å kommunisere tydelig og samarbeide godt
 • Liker å jobbe med barn

Vi kan tilby en kjekk og variert hverdag der man får mulighet til å legge til rette for masse god fotballaktivitet og kameratskap som har potensiale til å øke livskvaliteten hos våre medlemmer.

Den rette kandidaten vil kunne videreutvikle seg som trener i klubben og få utvidet rolle med mer ansvar og arbeid dersom det er ønskelig.

Arbeidstid: 12:15-16:15 mandag-fredag
Lønn etter avtale.

Søknad sendes til fotball@hundvagfotball.no
Ønsket oppstart: Snarest

 

Hundvåg IL søker også trenere til Ungdomsavdelingen i Fotballavdelingen

Til vår Ungdomsavdeling søker vi flere engasjerte og utviklingsorienterte trenere.
Vi søker etter deg som har:

 • Trenererfaring, eller et ønske om å bli fotballtrener
 • Er engasjert og utviklingsorientert
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og er samarbeidsvillig

Ønskede kvalifikasjoner

 • Trenerkurs, idrettsfaglig utdanning, og/eller spillererfaring.

Ta kontakt om du er interessert i å høre mer om hvilke roller vi har ledig, eller send søknad til fotball@hundvagfotball.no

Kontaktperson: Michael Reeve Moller – fotball@hundvagfotball.no / 91190316.

 

Det er selvsagt mulig å kombinere stilling i FFO/akademiet med stilling som trener i ungdomsavdelingen.

Hundvåg-gutter klare for nye utfordringer

Hardt arbeid over lang tid belønner seg, det kan vi se med de Hundvåg-guttene her. 1.januar signerte Viking tre 2009-gutter fra oss, Jonathan Debes, Belix Hviding og Sondre Bakken. Dette er gutter som har drevet med utallige timer med egentrening, tatt ansvar for egen utvikling, og vært disiplinerte over lang tid.
De tre guttene har vært fast på 2008-laget og vært viktige bidragsytere i treningshverdagen og kamphverdagen for G2008!🤩

Men! Det er ikke kun de her som blir belønnet med å dra videre til et akademi. Fra sommeren av blir Eliah Debes, Fredrik Osmundsen, Mathias Sandsmark og Eivind Hagen Sandnes Ulf-spillere! De har allerede trent med Sandnes Ulf i et halvt år, og kommer til å være med både med Hundvåg G2008, og Sandnes Ulf fram til sommeren for å tilrettelegge at hverdagen blir best mulig for guttene.

Hundvåg Fotball er kjempestolte, og håper at de unge håpefulle kan se opp til de guttene her! De har vist at disiplin, egentrening og gleden med fotballen har drevet dem langt!

Gratulerer og masse lykke til videre gutter 🤩