Skip to content

Hundvåg IL inviterer til dialogmøte om Hundvåg Idrettspark mandag 4. september kl. 19:00.

Rett før sommerferien ba idrettsseksjonen i Stavanger kommune om innspill av behov ifm. med utarbeidelse av en disposisjonsplan for Hundvåg Idrettspark. Styret i Hundvåg IL er opptatt av å komme med våre innspill i saken, og har lagt mye arbeid i sy sammen våre innspill for å påvirke, som dere kan lese her (klikk). Vi håper og tror at vi som er brukere av Hundvåg Idrettspark i det daglige nå og i fremtiden får en betydelig rolle i å påvirke disposisjonsplanen som idrettsseksjonen i Stavanger kommune skal utarbeide.

Vi ønsker med dette å åpent invitere andre aktører som har innspill eller interesse for planen til et møte på vårt klubbhus mandag 4. september kl. 19:00. Der ønsker vi å presentere Hundvåg IL sine tanker og ideer om idrettsparken, og samtidig opprette dialog med andre interessenter. Skoler og andre idrettslag på Hundvåg er spesielt invitert, men møtet er også åpent for gode naboer og innbyggere på Hundvåg, eller andre med interesse for å delta.

Vel møtt til møte mandag 4. september kl. 19:00 på Hundvåg ILs klubbhus. Meld gjerne din/deres ankomst med en kort mail til dl@hundvagfotball.no.