Skip to content

Vi er glade for å annonsere at 2 kjente karer trer inn i nye roller i fotballavdelingen!

Hundvåg IL Fotball er veldig fornøyd med å meddele at Michael Reeve Moller er ansatt i en fulltidsstilling som FFO-leder og Fotballkoordinator, og at Kristian Høvring har takket ja til rollen som Sportslig leder i Fotballavdelingen!

Michael vil starte for fullt i sin nye jobb i sommer, hvor han vil ha hovedansvar for Kiwi Hundvåg Fotballskole i uke 26 og 27, Hundvåg ILs Sommercamp i uke 31 og 32, og Tine Fotballskole i uke 33. Videre vil han jobbe med FFO fra skolestart i august, men også administrativt for fotballavdelingen for å styrke administrasjonen i klubben. Videre vil han nok bli en synlig mann på treningsfeltet, hvor han kan være en sparringpartner for trenere/lagledere, samt ha et overblikk over hva som rører seg på fotballbanene. Michael fortsetter også som trener for G17.

Kristian kommer inn i en mindre stilling som Sportslig leder, og gjør dette ved siden av sin sivile jobb. Hans rolle vil være å samle og lede et Sportslig utvalg i fotballavdelingen, og ha ansvar for utvikling og implementering av Sportsplanen. I den første tiden vil han også ha en veldig sentral rolle i å planlegge oppstarten av FFO i klubbens regi fra august av. Her vil Kristian og Michael jobbe tett for å lage et godt opplegg for barna.

Vi ønsker Michael og Kristian hjertelig velkommen inn i nye roller!