Skip to content

← Klikk her for å lese om bakgrunnen for renoveringen.

 

Med midler fra Stavanger kommune til renovering av garderobene, og fra Sparebankstiftelsen SR-Bank til å renovere terrassen og bygge boder under, begynte man å se på de to prosjektene sammen. Det var naturlig av 3 årsaker:

  1. Vi fikk støtte til prosjektene omtrent samtidig.
  2. Inngangen til garderobene er under terrassen.
  3. Nye boder under terrassen vil avlaste lagringsbehovet inne i klubbhuset.

Etter å ha diskutert mulighetene og behovene med mange sentrale og erfarne personer i klubben, begynte man å få oversikt over viktige momenter i det nye prosjektet:

  • Det er et stort behov for flere garderober som kan benyttes av lagene i ungdoms- og senioravdelingen, og ønskelig med inngangsdør direkte til hver enkelt garderobe.
  • Det må være dusjer tilknyttet garderobene.
  • Det er behov for flere toaletter, også som ikke er direkte tilknyttet til garderobene.
  • Det er behov for mer lagringsplass.
  • Det er ønskelig med et sosialt rom/møterom i nær tilknytning til garderobene.
  • Det er behov for vaskerom og teknisk rom, samt rom for tørk av overtrekksvester m.m.

Det ble konkludert med at det er behov for å se på planløsningen til eksisterende garderober, og om mulig gjøre om på denne. Fotballavdelingen i Hundvåg IL satte sammen et utvalg personer fra Fotballstyret, som fikk i oppgave å følge opp fotballagenes behov og ønsker i en ny planløsning. Etter flere forskjellige forslag og idéer, landet vi på en tegning som dekket behovene våre, med fire lagsgarderober (mot tre i dagens bygg), to dommergarderober (ingen i dagens bygg), toaletter i hver garderobe + to toaletter utenfor garderobene, god lagringsplass, tørkerom og møterom.

Det langsiktige målet vårt er fortsatt et helt nytt klubbhus, men det vil være en del av ny disposisjonsplan for Hundvåg Idrettspark, og ligger langt frem i tid. Når vi nå vil renovere garderobene erkjenner vi at vi må bruke dagens bygg i lang tid enda (minimum 10 år til). Det planlegges også for at underetasjen med garderober og lagerrom kan bli stående når et nytt klubbhus bygges en gang langt frem i tid. Med denne løsningen vil det være mulig å rive klubblokalene med kontorer, møterom og allrom i 2. etasje, og samtidig beholde garderobene, toalettene og lagerrom i underetasjen.

← Klikk her for å komme tilbake til bakgrunnen for prosjektet.

→ Klikk her for å lese om finansieringen av prosjektet.