Skip to content

← Klikk her for å lese om bakgrunnen for prosjektet.

← Klikk her for å lese om prosjektplanene.

I innledende fase av prosjektet diskuterte vi ønsker, behov og planer med flere fagfolk. Summen av diskusjonene gjorde at vi trodde planene våre kunne realiseres med tildelte midler, egne midler og et håndterbart lån.

Status i midten av februar 2024, når vi har innhentet alle priser, er at prosjektet vil bli vesentlig mer kostbart å realisere enn vi innledningsvis trodde, og vi har behov for ekstra midler for å gjennomføre prosjektet slik det er planlagt. Vi jobber nå med å øke støtten gjennom ulike stiftelser og støtteordninger, i tillegg til at vi prøver å tilpasse prosjektet slik at vi blir berettiget til å motta spillemidler for idrettsanlegg.

Hundvåg IL har begrenset mulighet til å ta kostnaden selv, men vil komme i mål med bruk av egne midler og ved å ta opp et moderat lån om vi mangler opp til 1 million i finansiering. Vi er derfor, på nåværende tidspunkt, avhengig av ytterligere støtte for å få gjennomført prosjektet.

Prosjektkostnader: Ca. 6.450.000 kr.

Spesifiserte kostnader:

 • 49.180 kr – Foreløpige prosjekteringskostnader pr. 31.12.2023
 • 3.727.219 kr – Kostnader byggfag, basert på beste tilbud.
  • Minus 146.200 kr – rivningsarbeid på dugnad.
 • 2.306.798 kr – Kostnader tekniske fag (elektro, rør, ventilasjon), basert på beste tilbud.
 • Ca. 400.000 kr – Tillegg ved valg av vannbåren varme.

 

Midler vi har til rådighet: 2.967.000 kr – mangler ca. 3.500.000 kr.

Spesifiserte midler til rådighet:

 • 2.250.000 kr – Ekstraordinært anleggstilskudd mottatt fra Stavanger kommune
 • 500.000 kr – Tilskudd innvilget fra Sparebankstiftelsen SR-Bank våren 2023.
 • 47.000 kr – Renteinntekt fra midler allerede mottatt 2023.
 • 20.000 kr – Gavekort fra Coop Obs Bygg – kåring av Norges styggeste garderobe.
 • 150.000 kr – Tilskudd fra Rogaland Fylkeskommune for energitiltak, vannbåren varme*

* Tilskudd fra Rogaland Fylkeskommune mottas kun ved valg av vannbåren varme som oppvarmingskilde. Dette kan bli valgt vekk for å redusere prosjektkostnadene.

Klikk her for å komme tilbake til oversikten.