Skip to content

Klubbhuset til Hundvåg Idrettslag ble etablert på midten av 1980-tallet, da HIL fikk det flotte tilbudet om å overta et kontorbygg fra Rosenberg, som skulle vike plass for et nytt og større bygg. På veldig kort tid, for å komme innenfor tidsfristen for når bygget måtte vekk fra Rosenberg, klarte man å ordne med tomt og det formelle mot kommunen, og frivillige fikk på plass grunnmur og alt det andre som måtte til for at bygget kunne flyttes. Bygget ble delt opp i 5-6 mindre enheter med motorsag, kjørt opp til idrettsparken, og satt sammen igjen til dagens klubbhus.

       

 

 

 

Klubbhuset har fungert utmerket som Hundvåg Idrettslag sitt samlingssted i snart 40 år, og gjør det fortsatt. Naturlig nok har flere tiår med bruk og slitasje satt sitt preg, og bygget er ikke lenger moderne eller så funksjonelt som vi skulle ønske at et klubbhus skal være. Spesielt har garderobene gjort jobben sin, og vel så det. Over flere år har Hundvåg IL vært litt splittet mellom behovet for å gjøre en skikkelig oppussingsjobb og det å spare mot den fremtidige drømmen som er et helt nytt klubbhus. Da Stavanger kommune utlyste et ekstraordinært anleggstilskudd like før jul i 2022, fikk vi den triggeren vi kanskje trengte for å gi klubbhuset et skikkelig løft nå. Hundvåg IL fikk i denne tilskuddsordningen 2.25 millioner kroner til å renovere garderobene.

 

 

 

Rundt den samme tiden som klubben fikk midler av kommunen til å renovere garderobene, ble alvorlige feil med bæringen til terrassen avdekket. To ståldragere som går på tvers under hele terrassen hadde rustet så mye at bæringen ikke lenger kunne garanteres. Det ble gjort tiltak umiddelbart med midlertidig bæring for å sikre bruk av terrassen og ferdsel under den, men det måtte samtidig planlegges for en permanent løsning. Hundvåg IL fikk våren 2023 tilsagn på søknad til Sparebankstiftelsen SR-Bank på 500.000 kr for å renovere terrassen, samt å bygge boder til utstyr under.

 

→ Klikk her for å lese om planene for renovering.