Skip to content

Litt info om terrassen på klubbhuset: Det er nå satt opp noen sperrebånd både oppe på terrassen og under terrassen. Det er fortsatt mulig å gå inn/ut både oppe og nede, men det er ønskelig med minst mulig trafikk og opphold her, derfor sperrebånd.

Bakgrunn: Kommunen har vært på befaring av klubbhuset. De har oppdaget skader på den innerste bærebjelken(«drageren») som bjelkelaget ligger på, og anbefaler at vi får en faglig vurdering og evt. sikring utført av byggfirma. Vår egen byggegruppe tar befaring i morgen formiddag, og Bygga kommer på befaring mandag for å vurdere tilstanden. Dersom de er enig med kommunen sine folk vil det bli gjort sikringstiltak.