Skip to content

Suksessen fra sist gjentas! Meld deg på til ungdomsturneringen lørdag 27. august.

Ungdomsstyret planlegger en ny ungdomsturnering til lørdag 27. august med kampstart kl 12:00.

Fjorårets oppsett var en suksess, så her kjører vi samme opplegg med blanda lag. Ungdomsstyret setter sammen lagene slik at det blir noenlunde jevnt fordelt på alder og kjønn.

7’er fotball

2 x 15 min

Premier til alle

Åpen kiosk

Påmelding i Spond: https://club.spond.com/landing/courses/hundvågil/7…