Skip to content

Det innkalles til fortsettende/ekstraordinært Årsmøte i Hundvåg IL torsdag 9. juni kl. 17:30.

Dette blir en fortsettelse av Årsmøtet som ble påbegynt torsdag 10. mars 2022.

Ordinær innkallelse til Årsmøtet 10. mars.

Saker til behandling torsdag 9. juni:

11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift.

12. Vedta idrettslagets budsjett.

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

14. Foreta følgende valg:

1. Hovedstyre.
2. Kontrollutvalg.
3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
4. Valgkomité.
5. Gruppestyre(r) og evt. andre valg i henhold til organisasjonsplan.